Miejsce wydarzenia

Roverway 2018 jest podzielony na 2 części: wędrówkę oraz zlot.

Wędrówka (23-27 lipca) odbywa się na jednej z tras rozlokowanych po całej Holandii. Wybór trasy będzie możliwy po zakwalifikowaniu patrolu na imprezę. Trasy należą do tzw. „Valleys” dzielących teren Holandii na poszczególne regiony. I tak:

  • Energy Valley w północnej części Holandii, specjalizacja: przemysł energetyczny;
  • Food Valley nieopodal miasta akademickiego Wageningen, specjalizacja: jedzenie i agrobiznes;
  • International justice and peace wokół Hagi;
  • Marine ecology Valley na południowym zachodzie;
  • Innovation Valley w zurbanizowanym regionie Eindhoven.

Zlot (28 lipca- 2 sierpnia) będzie miał miejsce w Zeewolde.