Roverway 2018 – ruszają zgłoszenia

Dołącz do ekipy szalonych wędrowników, którzy nie boją się wyzwań!

UCZESTNICY
Aby pojechać na zlot jako uczestnik trzeba być urodzonym pomiędzy 3 sierpnia 1995 r. a 23 lipca 2002 r., posiadać pełny wpis do ewidencji ZHP, umieć porozumieć się po angielsku oraz dokonać wymaganych formalności.

Jak się zgłosić?
Na zlot możesz się zgłosić się INDYWIDUALNIE lub możesz zebrać PATROL.

Jeśli zgłaszasz się indywidualnie i jedzie twoja koleżanka/twój kolega, możesz zaznaczyć, że chciałbyś być z nią/z nim w patrolu. Osoby, które się zgłoszą indywidualnie będziemy łączyć w patrole wg waszego uznania. Patrole będziemy łaczyć również tak, aby w każdym z nich był pełnoletni opiekun, który posiada stopień instruktorski oraz potrafi swobodnie porozumieć się w języku angielskim.

Przy zgłoszeniu indywidualnym wypełniasz ankietę, dosyłasz dokumenty i wpłacasz zaliczkę. Nie musisz czekać na inne osoby.

Aby zgłosić patrol należy zebrać 6-8 osób w tym opiekun. Opiekun patrolu musi być pełnoletni,  i musi posiadać stopień instruktorski. Patrol może składać się z osób z kilku drużyn, z różnych hufców czy nawet chorągwi. Ale pamiętaj, że przy zgłoszeniu patrolu zgłaszasz cały patrol jednocześnie, a więc również dosyłasz dokumenty dla całego patrolu i wpłacasz zaliczkę od całego patrolu.

IST
Aby pojechać na zlot jako IST  trzeba być urodzonym przed 3 sierpnia 1995r. (lub dokładnie w dniu 3 sierpnia 1995r.), potrafić porozumieć się w języku angielskim, posiadać pełny wpis do ewidencji ZHP, być gotowym do podjęcia każdej służby w trakcie imprezy wedle potrzeb organizatorów oraz dopełnić formalności.