Zgłoszenia

Zgłoszenia trwają do 30 marca.

Aby pojechać na zlot jako uczestnik trzeba być urodzonym pomiędzy 3 sierpnia 1995 a 23 lipca 2002, (opiekun patrolu może być starszy niż 22 lata), posiadać pełny wpis do ewidencji ZHP, umieć porozumieć się po angielsku oraz dokonać wymaganych formalności.

  • Jak się zgłosić?

Na zlot możesz się zgłosić się INDYWIDUALNIE lub możesz zebrać PATROL.

Jeśli zgłaszasz się indywidualnie i jedzie twoja koleżanka/twój kolega, możesz zaznaczyć, że chciałbyś być z nią/z nim w patrolu. Osoby, które się zgłoszą indywidualnie będziemy łączyć w patrole wg waszego uznania. Patrole będziemy łączyć również tak, aby w każdym z nich był pełnoletni opiekun, który posiada stopień instruktorski oraz potrafi swobodnie porozumieć się w języku angielskim.
Przy zgłoszeniu indywidualnym wypełniasz ankietę, dosyłasz dokumenty i wpłacasz zaliczkę. Nie musisz czekać na inne osoby.

Aby zgłosić patrol należy zebrać 6-8 osób w tym opiekun. Opiekun patrolu musi być pełnoletni,  i musi posiadać stopień instruktorski. Patrol może składać się z osób z kilku drużyn, z różnych hufców czy nawet chorągwi. Ale pamiętaj, że przy zgłoszeniu patrolu zgłaszasz cały patrol jednocześnie, a więc również dosyłasz dokumenty dla całego patrolu i wpłacasz zaliczkę od całego patrolu.

 

Krok 1 – wypełnij formularz zgłoszeniowy (indywidualnie lub patrolem) oraz zaakceptuj regulamin uczestnictwa w imprezie.

Krok 2 – prześlij pozytywną opinię pełnomocnika chorągwi ds. zagranicznych lub w przypadku jego braku komendanta lub członka komendy chorągwi, potwierdzenie bieżąco opłacanych składek oraz zgodę właściwego komendanta hufca. Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na adres roverway@zhp.pl (mogą zostać wysłane w formie skanu, zdjęcia lub bezpośrednio z maila służbowego, mogą być wysłane osobno lub razem).

Krok 3 – wpłać zaliczkę 170zł.

Krok 4 – podskocz z radości, że właśnie zakwalifikowałeś się na niezapomniany wyjazd, który zmieni Twoje życie!